Aforismiyhdistys, Kirjailijaliitto ja Mad House Tekstin talon jäseniksi

Tekstin talo – Textens hus ry:n hallitus on kokouksessaan 15.2. hyväksynyt uusiksi jäseniksi kolme yhdistystä: Mad House -ystävät ry:n, Suomen aforismiyhdistys ry:n ja Suomen kirjailijaliitto ry:n. Kaikki kolme toimijaa sopivat erinomaisesti Tekstin talon monialaiseen yhteisöön ja vahvistavat sitä omalla erikoisosaamisellaan. Jäsenyhteisöjä on nyt 14.

Mad House Helsinki on vuonna 2014 perustettu esitystaiteen talo. Sen keskeinen tavoite on alusta asti ollut tarjota pysyvä esitystila ja tuotantorakenne teoksille, jotka liikkuvat eri taiteenlajien välimaastoissa ja tuovat yhteen tekijöitä ja yleisöjä moninaisista taustoista. Mad House palvelee ennen muuta kotimaista taiteen vapaata kenttää ja ohjelmisto kootaan avointen teoshakujen, kutsujen ja yhteistyötuotantojen kautta. Ennen Tekstin taloa Mad House on toiminut Suvilahdessa Tiivistämössä ja Kalasatamassa Teurastamolla. Lisäksi ohjelmistoa on toteutettu useissa vaihtelevissa tiloissa pääkaupunkiseudulla ja eri tapahtumien yhteydessä muualla Suomessa. Vuodesta 2020 Mad House on julkaissut verkkojulkaisu Mad House Helsinki Publicationia, jonka myötä esitystaide levittäytyy digitaalisiin tiloihin.

Suomen aforismiyhdistys on perustettu vuonna 2005 ja sen tarkoitus on edistää aforismin asemaa Suomessa. Yhdistys edistää tietoisuutta aforistiikasta kirjallisuudenlajina sekä kannustaa kirjoittamaan ja lukemaan aforismeja. Vuosittain aforismiyhdistys valitsee vuoden aforismikirjan, tekee yhteistyötä HSL:n kanssa ”Aforismit raiteilla” kampanjalla ja järjestää erilaisia aforistisia tapahtumia. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, myös yli taiteenalojen rajojen. Tulevaisuudessa aforismiyhdistys pitää Tekstin talossa kokouksia ja muita tilaisuuksia.

Suomen Kirjailijaliitto on vuonna 1897 perustettu suomen kielellä kirjoittavien kaunokirjailijoiden ammatillinen ja aatteellinen järjestö. Kirjailijaliitto vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta. Kirjailijaliitto puolustaa tekijänoikeuksia ja vahvistaa kirjailijoiden sosiaaliturvaa sekä neuvoo jäseniään sopimusasioissa. Liitto tuottaa myös tietoa alasta ja jakaa apurahoja ja palkintoja sekä tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja työhuoneita. Tekstin taloon Kirjailijaliitolle tulee yksi työhuone. Yhteisöt voivat hakea Tekstin talo ry:n jäseneksi vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset käsittelee Tekstin talo – Textens hus ry:n hallitus.

Kuva: Anton Hämäläinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.