Siirry pääsisältöön
Edellinen
Seuraava

Metsä vastassa

Järjestäjä
Aihe
Keskustelu
Tila
Päivämäärä
11.06.2024
Aika
17.00 – 20.00
Kieli

suomi

Ilmastot, meret ja metsät ovat elementaarisia voimia, mutta yhteiskunnallisissa kamppailuissa ne eivät koskaan tule suoraan puhumaan puolestaan. Kysymykset siitä, miten metsän tai ilmaston puolella ollaan, pystyttävät näyttämön, jolle tungeksii moninainen joukko toimijoita. Mutta missä hahmossa vaikkapa metsä on paikalla? Suurissa ja tärkeissä rooleissa ovat asiantuntijat – mutta keitä he oikein ovat ja mitä asiaa ajavat? Onko tällä näyttämöllä sijaa metsän edustajille, metsälle itselleen?

Tiede & edistyksen uusimman numeron 1–2/24 julkaisutapahtumassa keskustelemassa ovat Tuija Kokkonen, Ville Lähde ja Tero Toivanen, jotka omista suunnistaan avaavat kyseisen näyttämön tapahtumia. Keskustelun pohjana ovat numerossa julkaistut Kokkosen essee “Ei-ihmisten esitys: seuraamassa lintuja täällä rajaseudulla“ sekä Toivasen ja Lähteen tutkimusartikkeli “Reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus ilmastotoimien estäjänä”.

Tuija Kokkosen essee käsittelee vuonna 2010 alkanutta Ei-ihmisten esitystä, jossa pääosaan nousevat ei-ihmisiltä ja erilaisista ”luonnon” elementeistä ja prosesseista tulevat esitystapahtuman impulssit, aloitteet ja toiminta.

Tero Toivasen ja Ville Lähteen tutkimusartikkeli osallistuu puolestaan ilmastoestämistä käsittelevään tutkimukseen tarkastelemalla erityistä ilmastovaikuttamisen muotoa, jota kirjoittajat kutsuvat reaalipoliittiseksi ilmastoasiantuntijuudeksi. Artikkelin mukaan reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä yhteiskuntien tärkeinä tehtävinä mutta kehystää samalla syvemmän yhteiskunnallisen murroksen epärealistiseksi ja kyseenalaistaa kansalliset kansainvälisten ilmastotavoitteiden mukaiset nopeat nettopäästövähennykset.

Numeron julkaisua juhlistetaan tiistaina 11.6. klo 17–19 Tekstin talon Permantosalissa.

Muita tapahtumia